Wpływ wielkości łososi i troci na zawartość dioksyn oraz wartość odżywczą

Łososie bałtyckie i trocie wędrowne są tymi gatunkami ryb w których stwierdzamy przekroczenia dopuszczalnych zawartości dioksyn + dl-PCB. Natomiast w latach 2010-2013 w śledziach, dorszach i szprotach bałtyckich nie stwierdzamy przekroczeń wartości dopuszczalnych dla tych zanieczyszczeń.

Wpływ wagi osobników łososi na zawartość dioksyn+dl-PCB

wyk1

Przeprowadzone badania wykazały, że z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, iż osobniki łososia bałtyckiego poniżej 2,6 kg będą w tkance mięśniowej zawierać dioksyny + dl-PCB na poziomie poniżej wartości dopuszczalnej (6,5 ng WHO-TEQ/kg świeżej masy).

Wpływ wagi osobników troci na zawartość dioksyn+dl-PCB

wyk2

Przeprowadzone badania wykazały, że z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, iż osobniki troci wędrownej poniżej 3,4 kg będą w tkance mięśniowej zawierać dioksyny + dl-PCB na poziomie poniżej wartości dopuszczalnej (6,5 ng WHO-TEQ/kg świeżej masy).

Porównywano zawartości kwasów tłuszczowych (n-3, EPA+DHA) oraz witaminy D3 w osobnikach łososia i troci o wadze poniżej której z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że zawartość w nich dioksyn + dl-PCB jest poniżej wartości dopuszczalnej i cięższych osobnikach.

Zawartość kwasów tłuszczowych [mg/100g] w tkance mięśniowej łososia w zależności o wagi osobnika

wyk3

 

Zawartość witaminy D3 [mg/100g] w tkance mięśniowej łososia w zależności o wagi

wyk4

Zmiany w trociach wędrownych

WskaźnikDo 3,4 kgPonad 3,4 kg
n-3 [mg/100g]614964
EPA+DHA [mg/100 g]395587
Witamina D3 [μg/100 g]10,5411,20
Witamina E [μg/100 g]13691540

Spostrzeżenia po badaniach

  • w rybach bałtyckich obecnie nie stwierdzamy przekroczeń dopuszczalnych zawartości ndl-PCB i stwierdzamy powolny spadek zawartości tych zanieczyszczeń
  • przekroczenia dopuszczalnych zawartości dioksyn + dl-PCB w ostatnim okresie stwierdzamy tylko w łososiu bałtyckim i troci wędrownej
  • z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że łososie poniżej 2,6 kg, a trocie poniżej 3,4 kg nie zawierają w tkance mięśniowej dioksyn + dl-PCB powyżej dopuszczalnego limitu
  • łososi o wadze poniżej 2,6 kg i trocie o wadze poniżej 3,4 kg zawierają w 100 g tkanki mięśniowej mniej kwasów tłuszczowych o znaczeniu prozdrowotnym i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach niż cięższe osobniki